Alezyme

 

Text Box: Компал
„Компал”  е смес от подбрани микроорганизми и ензими, емулгатори, хранителни компоненти и дрожди. „Компал”  е предназначен за компостиране на отпадъчни зелени маси и за ускоряване на процеси на аеробно разграждане
„Компал”  гарантира бързо стартиране на биологичната активност чрез повишаване на температурата
Добавянето на дрожди и плесени помага за абсорбирането на компоненти на целулозата и лигнина, намиращи се в растителните отпадъци. 
Продуктна спецификация

АнтиСмрад
Удобна система за перфектно обезмирисяване и поддръжка на места, където се извършва гниене 
Ефективен и безопасен заместител на хлорна вар, формалдехид, амидни продукти и други токсични химикали
Продукта е стабилен при нормални условия и от действието на дезинфектанти

Продуктна спецификация