Text Box: Продукти за селското стопанство
Оборска новост
Прахообразна смес от микроорганизми, предназначена за втечняване, усвояване и обезмирисяване на селскостопански отпадъци. 
Продуктна спецификация