Продукти за септичната яма

Text Box: БиоСепт
 


БиоСепт e преарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява органични отпадъци от тоалетни, мазнини, тоалетна хартия, нишесте, перилни препарати и други. БиоСепт е специално предназначен за септични ями, канализация на ресторанти, столове и санитарни системи.
Продуктна спецификация
Б.О.С.С.


Б.О.С.С. (Биологично Отпушване и Септични Системи) е продукт за септични ями, който чудесно разгражда фекалии, мазнини и целулоза. Почиства и поддържа ямата, като разгражда старите наслоявания по стените и така позволява нормалното и функциониране. Освен това изчезва лошата миризма и пяната по повърхността.
Продуктна спецификация
MMX

ММХ – това е продукта за които всички собственици и управители на предприятие от хранително вкусовата промишленост са мечтали. Той е предназначен за директна третировка на мазниноуловителите. Ползвайки го след известно време вече няма да се налага да го чистите механично, ММХ ще върши цялата работа , като ще пречиства водите и ще подобрява показателите на изходните води/ХПК, БПК/.
Продуктна спецификация

Septic A