Text Box: Продукти за пречиствателните станции

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА

БИО-РЕМ ГЛ Пакет/СОЛО

„БИО-РЕМ ГЛ Пакет/СОЛО” е органична смес от специално подбрани микроорганизми за разграждане на животински и растителни масла и мазнини в отпадни води от битов характер, мандри, кланици, месопреработване и прочие. Продукта е подходящ за мазноуловители, събирателни места за отпадъци, пречиствателни станции с активен шлам.  
Продуктна спецификация 

БИО-РЕМ ИФ

„БИО-РЕМ  ИФ” произвежда голям набор от ензими и гарантира разграждането на органични молекули, особено ароматни и поли-ароматни съединения, целулоза, лигнинни продукти и „черни” води от хартиеното производство. Това е продукта за пречиствателни станции при производството на целулоза и хартия, рафинерии и нефтообработка, фармацевтично производство.
Продуктна спецификация 

БИО-РЕМ ФГ

„БИО-РЕМ  ФГ” с патентованият щам BioS ™ 3112 е една уникална формулировка за пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата индустрия. Това е продукта за почти всяко място, където се преработва месо, птици, мляко, хляб или растително масло. 
Продуктна спецификация 

БИО-РЕМ Кап
„БИО-РЕМ  Кап” е предназначен за унищожаване на миризми, идващи от сулфиди, меркаптани и летливи органични киселини, включващи летливи мастни киселини. 
Продуктна спецификация 


БИО-РЕМ СулфОкс
„БИО-РЕМ  СулфОкс” може да намали или елиминира Сероводород, който е причината за неприятна миризма и действа кородиращо. Когато се прибави към система бедна на кислород, „БИО-РЕМ  СулфОкс” спомага за намаляване нивото на БПК5 в отпадъчните води. „БИО-РЕМ  СулфОкс” активира растежа на микроорганизмите произвеждащи киселини в метан-танкове.  
Продуктна спецификация 

 
БИО-РЕМ Кларид
„БИО-РЕМ  Кларид” е биологичен активатор, съставен от специфична смес от микроорганизми, минерални елементи и хранителни микро-компоненти. Прилага се в лагуни с промишлени отпадни води, развъдници за риба, пречиствателни станции, септични ями, кладенци и т.н. 
Продуктна спецификация 


БИО-РЕМ ОХ Соло
„БИО-РЕМ  ОХ Соло” е предназначен за различни типове отпадъчни води, съдържащи различни химически съединения. Микроорганизмите в продукта са способни да разградят мастни киселини, повърхностно-активни вещества, въглеводороди, фенолни продукти, кетони и трудно разтворими органични молекули. 
Продуктна спецификация