Продукти за водното стопанство

 

АКУА – 3004

АКУА – 3004” е комбинация от бактерии и минерални компоненти. Минералните компоненти подпомагат коагулирането и флокулирането на суспендираните частици, което води до проясняване на водата само няколко дни след започване на обработката. Микроорганизмите в АКУА – 3004” подпомагат за намаляване обема на мътилката, подхранват водата с минерални елементи, подобряват физикохимичните характеристики на водата.

 

Продуктна спецификация

 

 

 

АКУА – 3006

АКУА – 3006” е природен, нетоксичен биологичен продукт, предназначен за разграждане на неусвоените и излишните хранителни вещества в замърсени води. Когато продукта се добави в езеро, развъдник за риба или друг водоем, микроорганизмите в АКУА – 3006” започват да се размножават като усвояват излишната храна и растителен материал. Това води до получаването на чиста вода, намалена миризма и възстановена екосистема. АКУА – 3006” е нетоксичен за хора, риби, полезните организми в средата.

 

Продуктна спецификация

 

 

 

АКУА – 1010

АКУА – 1010” е специално приготвена смес от щамове на микроорганизми за нитрификация:  Nitrosomas и Nitrobacter. Продукта е приложим при аеробни системи и е доказан при установяването на нитрификация в активен шлам, лагуни и инсталации в рафинерии, стоманодобивни и химически предприятия, предприятия за обработка на храни и учреждения, където се провеждат процеси на възстановяване.

 

Продуктна спецификация